Mình là dân không chuyên, vốn cũng chẳng phải dân từ lớp văn ra, cũng chỉ muốn viết ra những suy nghĩ, tâm sự cá nhân về cuộc sống xung quanh. Mình cũng không ước là blog sẽ đạt được nhiều người xem, chỉ là một nơi để thể hiện cảm xúc thường ngày, những giấc mơ hay nhận xét về một bộ phim vừa xem.